Model til evaluering af læringsudbytte og støtte af feedback i AMU

Vejledning og inspiration om:

- formulering af læringsmål

- planlægning af undervisningsaktiviteter

- gennemførelse af feedback

- feedback på læringsudbytte

En didaktisk model, der fokuserer på kursistens læringsudbytte

Her finder du en model, der støtter din forberedelse af undervisning på AMU.

Om siden

Læs mere om siden og projektet der ligger bag

Med modellen kan du få skærpet dit fokus på den enkelte kursists læring, og du kan støtte kursisten i at blive bevidst om sit læringsudbytte.

Modellen

Her kan du finde den interaktive model