Dokumentation af læringsudbytte

Klik på modellen for at folde den ud. Eller brug modellen til at læse om dens delelementer.

Med modellen kan du få overblik over

  1. sammenhænge mellem det, kursisten skal lære,
  2. hvordan kursisten skal lære det, og
  3. hvordan læringsudbyttet kan vurderes

Produktet af din brug af modellen er en oversigt over, hvad dine kursister skal lære, hvordan de skal lære det, og hvordan du vil evaluerede deres udbytte.

Modellen giver dig også forslag til, hvordan de tre elementer – mål, aktiviteter og evaluering – hver især formidles til kursisten.

Modellen kan også give andre bidrag til dit forberedelsesarbejde.
Undervisere, der har arbejdet med modellen, fortæller om, hvordan arbejdet har påvirket deres refleksion over praksis.

[Modellen] fik mig til at se på min undervisning og overveje at skabe en større variation i de aktiviteter, jeg forberedte til min undervisning.

Før [arbejdet med modellen] var feedback noget, jeg gav til de kursister, der selv efterspurgte feedback, eller dem, der havde brug for hjælp til at komme videre. Modellen gør mig opmærksom på, at alle mine kursister skal have feedback i en eller anden form.

Modellen bidrager ved at give mig og mine kolleger en fælles referenceramme i forberedelsesarbejdet.

Kursistens udbytte bliver det styrende for forberedelsen af undervisningen – modsat de forskellige ting, jeg som underviser selv foretrækker at arbejde med.

[Modellen] gør, at der oftere skal revideres i undervisningsbeskrivelsen ud fra devisen “kill my darlings”.

[Modellen] kan bruges til udvikling af nye kurser, men også genudvikling af kurser, som har kørt i flere år og som trænger til en genopfriskning.