– MOOC omhandlende brug af model for dokumentation af læringsudbytte

Velkommen på kursus i anvendelse af Model for dokumentation af læringsudbytte, der er frit tilgængelig via amu-læringsudbytte.dk. 

Ved at deltage i kurset bliver du i stand til at lave undervisningsplaner, der omfatter tydelige læringsmål, og beskrevne kursusaktiviteter, der flugter med læringsmålene, samt de konkrete evalueringsformer, du vil benytte til at vurdere og dokumentere kursistens udbytte af kursusdeltagelsen. 

På sigt kan bidraget af kurset være, at dine kursister afslutter efteruddannelse hos dig med en sikker vished om det, din undervisning har bibragt af nye egenskaber hos kursisten selv.  

Fra mål til vejledning

Fra læringsmål til læringsaktiviteter

Fra læringsaktivi-tet til evaluering