Aktiviteter og feedback

Feedback handler om kommunikation mellem underviser og kursist. Kommunikationens formål er at gøre kursisten bevidst om, hvor kursisten er i forhold til at opnå et konkret læringsudbytte. I den forstand er feedback også den måde hvorpå [model for dokumentation af læringsudbytte] kommer til syne i undervisningen, for det er i kraft af feedback, at underviseren kan bidrage til at gøre kursisten bevidst om sit eget læringsudbytte.

I sammenhæng med [model for dokumentation af læringsudbytte] har feedback tre formål: at gøre kursisten opmærksom på, hvilke præcise mål kurset har for kursistens læringsudbytte, løbende at lade kursisten holde fokus på målene for læringsudbytte, samt at gøre kursisten bevidst om sit eget læringsudbytte i forhold til kursets mål.

Hold øje med aktiviteterne: er de på rette vej?

[model for dokumentation af læringsudbytte] lægger op til, at kursets aktiviteter tilrettelægges og beskrives ud fra de læringsmål, aktiviteterne skal bidrage til at opfylde. For at gøre kursisten fokuseret på målet med en given aktivitet, er det nødvendigt, at aktiviteten igangsættes af underviseren med en tydelig besked, der er givet i et let forståeligt og direkte sprog, om hvad der forventes af kursisten læringsudbytte af aktiviteten. Samtidig er det underviserens opgave at kommunikerer med kursisterne under aktiviteterne – er kursisterne på rette vej mod målet – hvorfor/hvorfor ikke – og er det måske nødvendigt at korrigere aktiviteterne eller målet?