Planlæg kursets aktiviteter

Kursets aktiviteter kommer fra læringsmålene: 

Fx: Kursisterne kan anvende relevante Lean værktøjer til produktionsoptimering.

Taksonomien læses ud af målet: 

”…kan anvende” svarer til Blooms tredje trin og flertals brugen i teksten,
”..værktøjer..” viser at vi er på niveau 3 i SOLO taksonomien (det flerstrengede).

Arbejdsformen skal understøtte målet (at kursisten kan anvende relevante værktøjer). Det vil være naturligt, at lade kursisterne arbejde problembaseret og evt. i gruppe, men der er også mange andre arbejdsformer, der kan lede frem til målet.

I eksemplet har vi valgt arbejdsformen: 

Gruppearbejde med fokus på at vælge og anvende LEAN værktøjer i bestemte sammenhænge.

Udtryksformen kan igen være flere forskellige.

I eksemplet har vi valgt: 

Efterfølgende beskrives og argumenteres valget af LEAN værktøjet gennem et præsentationsværktøj,

fordi ”præsentation” er en udtryksform, der ligger naturligt i forlængelse af et problembaseret gruppearbejde,
og fordi det vil give underviseren mulighed for fx at iagttage:

  • hvad der sker i grupperne (er alle med)
  • om gruppen selv gå i gang (er fagligheden på plads)
  • om gruppen kan selv fortsætte efter evt. støtte (gruppen arbejder selvstændigt med støtte)
  • om gruppen opstiller relevante løsninger.
  • om gruppen arbejder med mange værktøjer og i en meningsfuld sammenhæng,

Hvilket alt er tegn på læring i forhold til læringsmålene.

Du kan bruge skemaet til at beskrive de aktiviteter, der knytter sig til de læringsmål der er i dit kursus.