Viden om aktiviteter

Undervisningens aktiviteter dækker over to områder, der skal afstemmes med hinanden:

  • Arbejdsform
  • Udtryksform

Aktiviteter skal forstås som det, underviseren og/eller kursisterne gør – alene eller i fællesskab, med henblik på, at kursisten når læringsmålet.

Om arbejdsform og udtryksform

Arbejdsformen angiver de aktiviteter, der er i gang på holdet. Arbejdsformen kan fx være gruppeopgave, underviseroplæg, øvelse og oplæg.

Arbejdsformen beskrives, så det er tydeligt for kursisten, hvorfor netop denne arbejdsform er relevant. Det vil ofte være nødvendigt at arbejdsformen suppleres med nogle stikord om selve aktiviteten. Fx Gruppeopgave om problemstilling fra case-virksomhed.

Udtryksformen er den konkrete dokumentation af læringsudbyttet, som det kommer til udtryk på kurset. Altså resultatet af læringsaktiviteten. Fx en plakat med løsningsforslag, et udfyldt regneark, et mundtligt oplæg for holdet. Eller måske et skærmbillede, hvor kursistens søgning kan ses, eller en observation underviseren gør sig i forbindelse med kursistens opgaveløsning. Eller en test.

Udtryksformen beskriver, hvordan aktiviteten kan dokumenteres og gøres synlig, så det er muligt for underviseren, alene eller i samspil med kursisten, at vurdere i hvilken grad kursisten har nået læringsudbyttet.

Overordnet set kan udtryksformer være:

  • Det, kursisten kan kommunikere (evt. i gruppe): Dialog og samtale, hvor underviseren både kan lytte på afstand eller spørge uddybende for at undersøge hvor kursisten befinder sig ift. målet
  • Det, kursisten i praksis kan demonstrere (evt. i samarbejde med andre): Demonstration af viden og færdigheder, som underviseren kan iagttage eller som kursistens kan fortælle om, samt
  • De produkter, kursisten kan skabe (evt. i samarbejde med andre): Konkrete produkter, hvor underviseren kan analysere processen og/eller selve produktet

Undervisningens aktiviteter udspringer af læringsmålet. Læringsmålet giver en idé om hvilke aktiviteter, der kan bruges for at støtte kursisterne i at nå målet. Den måde opfyldelsen af læringsmålet kommer til udtryk på kan være alt, der giver mening i forhold til læringsmålets sigte og den planlagte aktivitet.

Underviserens feedback til kursisten sker både i forhold til aktiviteterne og i forhold til udtryksformen.

Opsummering

Aktiviteten er altså opdelt i to dele og består af arbejdsformen, som fortæller noget om hvordan undervisningen skal foregå samt udtryksformen, som fortæller om, hvordan kursisterne skal arbejde for at det er muligt at nå læringsmålet og identificere tegn på læring.