Øvelse 1 – Fra AMU mål til læringsmål

I den første øvelse skal du tage udgangspunkt i dit AMU-mål, som er baggrunden for kurset.

Du skal i første omgang se på dit AMU-mål og hvordan AMU-målet kan inddele din undervisning i emner. Emnerne danner udgangspunkt for formulering af læringsmålene. Læringsmålene beskrives på baggrund af dine emner. Der kan godt være flere læringsmål til hvert emne.

Et læringsmål kan formuleres som, at kursisten kan præsentere sine arbejdsopgaver med anvendelse af korrekt ordforråd, fra AMU-kurset jobrelateret fremmedsprog, eller at kursisten kan beskrive og eksemplificere brugen de fem Lean principper, fra AMU-kurset Lean intro

Når læringsmålene er formuleret, skal de efterfølgende kvalificeres med verber og niveauer beskrevet gennem SOLO taksonomien.
Du kan bruge skemaet nedenunder til at arbejde med de forskellige dele af ”Mål”