Øvelse 2 – Fra læringsmål til læringsaktiviteter

I denne øvelse skal du beskrive de aktiviteter du som underviser sætter i spil i din undervisning, og som skal gøre kursisterne i stand til at opnå læringsmålet. Aktiviteterne udvælges på baggrund af dine målbeskrivelser og beskrives i to dele: Hvordan aktiviteten skal foregår (arbejdsform), samt hvordan du identificerer tegn på læring (udtryksform)

Arbejdsformen kan have mange forskellige udtryk, alt efter det taksonomiske niveau og læringsmålets formulering. Hvis kursisten skal kunne præsentere korrekt anvendelse af ordforråd (jobrelateret fremmedsprog), kunne arbejdsformer fx være et underviseroplæg om de relevante ord, øvelsesopgaver omkring brug af ordene, ligesom kursisterne skal have mulighed for at vise sit ordforåd i den rette kontekst. Det kunne fx være gennem en fremlæggelse.

I eksemplet ovenover fra jobrelateret fremmesprog, arbejder kursisterne selv med at øve de specifikke ord, men de kunne med fordel også arbejde sammen, om fx at øve ordene over for hinanden.

Den anden form som skal være med til at beskrive aktiviteten er udtryksformen. Udtryksformen beskriver, hvordan aktiviteten kan dokumenteres og gøres synlig, så det er muligt for underviseren at vurdere om kursisten har opnået et læringsudbytte.

Udtryksformer kan beskrives inden for tre kategorier:

  • Dialog og samtale, hvor underviseren både kan lytte på afstand eller spørge uddybende for at undersøge hvor kursisten befinder sig ift. målet
  • Demonstrerede viden og færdigheder, som underviseren kan iagttage kursistens demonstration af, samt
  • Konkrete produkter, som underviseren kan analysere processen i at lave og selve produktet som et resultatet af aktiviteten

Hvis vi igen skal tilbage til forgående eksempel vil arbejdsformerne fordre flere udtryksformer. Det kan være underviseren som hører de enkelte kursister i brugen af ordene de har øvet, hvor underviseren løbende spørger uddybende (Udtryksform 1). Det kan også være gennem samtaler på holdet, hvor de taler med hinanden og underviseren observerer samtalerne (udtryksform 2)

Aktiviteterne skal beskrives, så det også er tydeligt for kursisten, hvorfor aktiviteterne er relevante ift. læringsmålene og derved læringsudbyttet.

I skemaet nedenunder kan du formulere de to aktivitetsformer, som knytter sig til de relevante emner og læringsmål.