Øvelse 3 – Fra læringsaktivitet til evaluering

I denne øvelse skal du beskrive, hvordan du vil evaluere om kursisterne har nået det opstillede læringsmål. Evalueringen skal beskrives i to dele; kriterier og evalueringsform

Kriterier er en formulering af det du som underviser, ønsker at deltagerne skal vise og om deltagerens adfærd lever op til læringsmålets beskrivelse. Kriterierne er sammenhængen mellem det formulerede læringsmål og de tegn på læring du ønsker at se.

I eksemplet fra jobrelateret fremmedsprog kunne kriteriet beskrives som, at kursisterne har et flydende sprog, hvor de inddrager relevante ord om deres arbejdsopgaver.

Evalueringsform beskriver, hvordan underviseren på baggrund af aktiviteterne og kriterierne, kan sige at deltagerne har opnået et læringsudbytte. Evalueringsformer er det punkt som binder mål, aktiviteter og evaluering sammen i modellen.

I en evaluering af læringsmålet fra jobrelateret fremmedsprog, vil underviseren skulle vurdere kriterierne og udtryksformen samt observere dem gennem en samtale eller via en fremlæggelse.

I skemaet nedenunder kan du formulere, hvordan du vil evaluere om kursisterne har opnået et læringsmål